Hoe gebiedsontwikkeling toch kan

De praktijkleerstoel gebiedsontwikkeling heeft een praktische handleiding gemaakt om gebiedsontwikkelingen vlot te trekken. Die handleiding
is gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Ruimte. De
handleiding is door Friso de Zeeuw en Agnes Franzen samengevat in 10 acties:

1. Werk vraaggericht. Reken en teken tegelijk zodat kosten, baten en risico’s gelijk duidelijk zijn. Maak daarvan gebruik om belangen op één lijn te krijgen.
2. Geen Sinterklaasplanning meer, stel prioriteiten bij het opstellen van plannen. Dat geeft vertrouwen aan investeerders.
3. Vragen naar meer rijksregie en subsidies heeft geen zin. Besluitvorming is gedecentraliseerd naar provincies en gemeenten
4. Groeiregio’s hebben een andere aanpak nodig dan stabiele regio’s en krimpregio’s.
5. Spelers en speelveld zijn in verandering, een nieuwe ordening is er nog niet. Partijen die een rol willen spelen moeten inzetten op vakmanschap,
transparantie, samenwerkingsvermogen, flexibiliteit en financiële soliditeit.
6. Herstel de vrije beslisruimte van publieke en private opdrachtgevers door onnodige belemmeringen voor efficiënt verloop van gebiedsontwikkelingen
weg te nemen. Vereenvoudig bijvoorbeeld het Omgevingsrecht.
7. Verbreed het repertoire van samenwerkingsvormen tussen publiek, privaat en particulier met varianten die inspelen op de nieuwe realiteit. Bijvoorbeeld planvorming van onderop, de zogenaamde procesomkering
met coalitiemodel.
8. Hoewel de eisen strikter zijn is financiering van gebiedsontwikkeling nog steeds mogelijk voor goede plannen op de juiste locatie. Soms biedt voorfinanciering door overheden uitkomst. Elders arrangeren zittende eigenaren die investeren in transformatieplannenvan-
onder-op hun eigen financiering.
9. Wonen en commercieel vastgoed zijn niet langer dè motoren van gebiedsontwikkeling. Nieuwe waardemakers zijn bijvoorbeeld
investeringen in bereikbaarheid, water, energie en de zorgsector.
10. Kennis ontwikkelen, delen en verspreiden over de kunst van gebiedsontwikkeling is essentieel. Kennismanagement in dit complexe
en snel veranderende domein is essentieel om resultaat te boeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *