Bing Chat to GO

Wat kan AI betekenen voor gebiedsontwikkeling? Best handig ervoer Agnes Franzen. Ze nam de proef op de som door verschillende vragen te stellen op ChatGPT en Bing Chat.

Sinds februari van dit jaar is ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) wereldwijd beschikbaar. Deze chatbot is in 2020 ontwikkeld door OpenAi. Microsoft (49 procent eigenaar van OpenAi) heeft deze zoektechnologie slim benut door het te integreren met haar zoekprogramma Bing. Op basis van ingevoerde vragen struinen beide AI-chatbots op basis van beschikbare data naar een zo compleet mogelijke antwoordenset. Als beginner heb ik zowel op Bing Chat als op ChatGPT geprobeerd grip te krijgen op de mogelijkheden en beperkingen van beide chatbots.

Hiermee ontdek je al snel het verschil met de oude zoektechnologie. Je krijgt aan de hand van je vraag een samenvatting op basis van beschikbare data (kennis) met, waar relevant, verbanden tussen diverse soorten informatie. 

Bing Chat geeft goed zicht op beschikbare kennis met bronvermeldingen, het leggen van verbanden, het geven van referenties 

Het verschil tussen Bing Chat en ChatGPT is snel duidelijk. Zo kun je bij Bing Chat bij de start van een vraag aangeven welke gespreksstijl je wilt: creatiever, gebalanceerder of nauwkeuriger. Ook wordt bij deze chat duidelijk aangegeven wat de bronsites zijn. Verder krijg je verwijzingen naar andere sites en denkt de chat mee over mogelijke vervolgvragen. 

ChatGPT (versie 3,5) doet dit niet; is meer een inspirator en meedenker over mogelijke vragen voor Bing Chat. Ook omdat ChatGPT bij sommige vragen aangeeft dat ze maar tot januari 2022 informatie beschikbaar heeft en je voor de nieuwste G4 versie moet betalen.

Wat kunnen we met Bing Chat voor gebiedsontwikkeling? Ik begin met een simpele testvraag op Bing Chat: wat zijn belangrijke vragen voor gebiedsontwikkeling? 

In het antwoord, op basis van dertig responses krijg ik als eerste de meest gebruikte definitie: gebiedsontwikkeling is een complex en veelzijdig proces, waarbij verschillende partijen, belangen, functies en geldstromen met elkaar verbonden worden. Aansluitend worden vijf vragen op een rijtje gezet met een toelichting waarom ze belangrijk zijn. Zoals wie zijn de betrokken partijen en hun belangen, welke ruimtelijke kwaliteiten en functies wil je realiseren of hoe wordt gebiedsontwikkeling gefinancierd en georganiseerd. 

Naast deze basisvraag heb ik een chat trial en error gedaan, om inzicht te krijgen in mogelijke type vragen en antwoorden. Zoals: wil je iets weten over bepaald (integraal) beleid, wat is urgent in bepaalde soorten gebieden, wat is een leerzaam project, wat een mogelijk programma voor een gebied, wat zie je als goede uitvoeringsstrategie, heb je tips voor (hobbels in) het proces, welke boeken zijn er over een bepaald onderwerp, of op welke vlakken is er behoefte aan meer kennis. 

Jouw vraag kan maximaal 4.000 woorden bevatten. Dit maakt de chat extra waardevol omdat je zo naast eenvoudige ook complexe, of meer specifieke vragen kunt stellen.

Bing Chat bespaart tijd, biedt inspiratie en geeft handreikingen bij te maken lastige keuzes en afwegingen in een gebiedsontwikkeling 

Mijn eerste indruk is dat Bing Chat goed zicht geeft op beschikbare kennis met bronvermeldingen, het leggen van verbanden, het geven van referenties. Het bespaart tijd, biedt inspiratie en geeft handreikingen bij te maken lastige keuzes en afwegingen in een gebiedsontwikkeling. Nationaal en internationaal. Natuurlijk zijn er ook kritische punten. Zo viel het me bijvoorbeeld op dat een antwoord bij twee deels op elkaar lijkende vragen repetitief kan worden. Een ander punt is gemanipuleerde informatie. Checken van bronnen is daarom essentieel. 

Minstens zo belangrijk is het AI-systeem zelf. Op dit moment draait AI op datacenters over de hele wereld om informatie te verwerken en te leveren. Op dit moment wordt er al gezocht naar kleinere chatmodellen en -vormen voor een lager energieverbruik en om te verduurzamen. Goed om te weten want we kampen nu al met stroomtekorten en het afschakelen van bedrijven. En bij veelvuldig gebruik wordt het chatsysteem trager. Verder gaan de ontwikkelingen van de AI-technieken zo snel, dat er waarschuwingen worden gegeven over ‘verlies van controle’. Wat vraagt om nieuwe regels en instituten. Goed om te weten, maar laat dit geen beperking zijn om aan de slag te gaan met de chats, als een persoonlijke zoektocht naar hoe je dit in jouw vak kunt gebruiken. 

https://romagazine.nl/artikel/28261/bing-chat-to-go

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *